Velkommen

Velkommen til min side. Det kommer nok til å komme mer info etterhvert, men her er litt. Bilde av meg

Realistforeningen

Man kan nesten ikke studere uten å være med i minst en studentforening. Studentforeninger er det som gjør studietiden til en fin tid. Det er også måten å møte folk på Blindern. Realistforeningen er foreningen for alle som studerer ved det Matematisk-Naturvitenskapelige fakultet ved Universitet i Oslo.

Jeg har hatt mange verv i Realistforeningen.

Formann
2004. Formannen er leder av RFs hovedstyre.
Fagsjef
Høsten 2003. Fagsjefen leder fagstyret, som har ansvaret for foreningens faglige del. Fagsjefen sitter også i Hovedstyret.
Kafésjef
Høsten 2002 og våren 2003. Kafésjefen har ansvaret for driften av kafeen.
Vaktgruppesjef
Våren 2005. Vaktgruppa har ansvar for vakthold og sikkerhet under foreningens arrangementer.

Studentorchesteret Biørneblæs

Studentorchesteret Biørneblæs er et studentorchester. Kan du spille et instrument er du velkommen i Orchestergraven; det er ikke et krav å kunne spille godt. Jeg har også i Biørneblæs påtatt meg verv.

Chapitalist
Høsten 2004 og våren 2005. Chapitalist fører Biørneblæs' regnskaper med unntak av Ølregnskapet. Chapitalist er også nestleder i Biørneblæs' Centralchomité.
Oelchieph
Høsten 2003 og våren 2004. Oelchieph har ansvar for foreningens beholdning og innkjøp av drikkevarer; han er dog ikke ansvarlig for ølets temperatur.

Realistenes Studentutvalg

Realistenes Studentutvalg, forkortet RSU, er MNF-studentenes høyeste studentpolitiske organ. RSU oppnevner studentrepresentanter til alle MNs styrer og vokter studentenes interesser i alle saker. RSU fungerer også som et bindeledd mellom fagutvalgene og studentparlamentet og fakultetet.

Velferdstinget

Velferdstinget er SiO-studentenes organ. Velferdstinget har, gjennom studentenes hovedstyreflertall, kontroll over SiO. Velferdstinget velger også studentrepresentanter til andre SiO-verv og taler studentenes sak overfor omverdenen.

Valid XHTML 1.1! Valid CSS!